Terapi

Vi er helt avhengige av samspill med andre personer. Vi trenger å oppleve tilknytning, kjærlighet, bekreftelse og verdi. Ofte finner vi dette i egen familie, med kjæreste, ektefelle, venner og kollegaer.

Når disse behovene ikke møtes, berøres vi på våre mest sårbare punkt og samspillet utfordres. Egne og andres reaksjoner kan føre oss inn i konflikt eller krise, eller i en vondt sirkel som det kan vanskelig å komme ut av.

I slike situasjoner kan det være nyttlig å søke profesjonell hjelp.

Mulige temaer i samtalene kan være

Par:
 • opplevelse av dårlig kommunikasjon
 • uenighet om forhold rundt viktige tema som barneoppdragelse, økonomi, seksualitet etc.
 • utroskap
 • endring av følelser for den andre
 • vurdering av brudd
 • særlige utfordringer i parforholdet som rusproblematikk, fysisk eller psykisk sykdom, etc.
 • voldsproblematikk
Ekspartnere:
 • hvor skal barnet bo
 • råd og veiledning om samværsavtale
 • endringer av samværsavtale
 • manglende forpliktelse til gjeldene samværsavtale
 • at barnet ikke trives med gjeldene samværsavtale
Familier og enkeltpersoner:
 • samspillsproblemer i familien
 • utfordringer med nyfamiliedannelse
 • utfordringer med det å bli foreldre
 • ved kriser, sykdom og dødsfall i nære relasjoner
 • samspillsproblemer i storfamilien
 • personlige utfordringer i familien, hverdagsliv eller jobb

IMG_0196_2